::DCMTVIETNAM.COM - Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng - Nghi dinh 852009ND-CP ngay 15102009 huong dan thi hanh Luat dau thau va lua chon nha thau xay dung theo Luat Xay dung - Đào tạo Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Kỹ sư định giá, Đấu thầu.
Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Chi tiết xem file kèm theo.

 
Các văn bản khác
http://dcmtvietnam.com
http://dcmtvietnam.com