::DCMTVIETNAM.COM - Giám sát Thi công Xây dựng Công trình (3 lĩnh vực)- Theo Thông tư 25/2009/TT-BXD - Giam sat Thi cong Xay dung Cong trinh (3 linh vuc)- Theo Thong tu 252009TT-BXD - Đào tạo Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Kỹ sư định giá, Đấu thầu.
Giám sát Thi công Xây dựng Công trình (3 lĩnh vực)- Theo Thông tư 25/2009/TT-BXD
Khai giảng ngày Ngày 15 hàng tháng
Khóa học Buổi tối/ban ngày
Lịch học Ban ngày: Thứ 6-Chủ Nhật, Buổi tối: Thứ 2-Thứ 6
Thời lượng Theo quy định của Bộ XD-xem file kèm theo
Phí tham dự 1.300.000 đ/1 lĩnh vực; 1.600.000 đ/3 lĩnh vực
Phí ưu đãi
Nơi học Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM
Địa điểm : Hà Nội: 220 Đường Láng - Hà Nội; Đà Nẵng: Viện Anh Ngữ-41 Lê Duẩn; TP. HCM- Số 10 - Đường 3/2
Giờ học : Ban ngày/buổi tối

Đáp ứng nhu cầu của các đơn vị trong việc nâng cao năng lực chuyên môn về nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình cũng như thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2010 của DCMT, Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (3 lĩnh vưc):

1. Mục tiêu

v      Nâng cao năng lực giám sát chất lượng công trình xây dựng cho đội ngũ kỹ sư, cao đẳng và trung cấp xây dựng và các nghành đào tạo khác đang công tác tại các doanh nghiệp xây dựng, cơ quan chủ đầu tư, các nhà thầu, ban quản lý dự án;

v      Hệ thống hoá và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng và giám sát chất lượng các công trình xây dựng;

v      Tạo điều kiện đủ cho học viên đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát chất lượng các công trình xây dựng. Thông qua việc cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình; và

v      Giải đáp trực tiếp những vướng mắc của học viên và nêu phương pháp xử  lý tình huống trong giám sát chất lượng các công trình xây dựng

2. Đối tượng tham dự lớp học

v      Đội ngũ các kỹ sư, cao đẳng, trung cấp ngành xây dựng và các chuyên ngành khác đủ điều kiện tham gia khoá học

3. Thời lượng

Chương trình bao gồm 04 học phần (đối với học viên tham dự cả 3 lĩnh vực giám sát: 1. công trình dân dụng; 2. công trình giao thông; 3. công trình thủy lợi), cụ thể như sau:

v      Học phần 1: Quy định của pháp luật và các vấn đề chung về giám sát thi công xây dựng công trình (32 tiết, áp dụng cho giám sát thi công mọi loại công trình xây dựng) áp dụng cho giám sát mọi loại công trình

v      Học phần 2: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (40 tiết), học lựa chọn theo nhu cầu của từng học viên

v      Học phần 3: Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (32 tiết) học lựa chọn theo nhu cầu của từng học viên

v      Học phần 4: Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện (32 tiết) học lựa chọn theo nhu cầu của từng học viên

4. Giảng viên

v      Là những người có trình lý luận và thực tiễn, được chọn mời từ các cơ sở đào tạo, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, hướng dẫn bài giảng theo phương pháp hiện đại

5. Nội dung chi tiết chương trình (chi tiết xem tại mục download)

Được xây dựng theo chương trình khung của Xây dựng (Theo Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009.

Học phần 1: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Áp dụng cho giám sát thi công mọi loại công trình)

Chuyên đề 1. Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình (8 tiết)

Chuyên đề 2: Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (8 tiết)

Chuyên đề 3. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu (4 tiết)

Chuyên đề 4. Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình (4 tiết)

Chuyên đề 5. Giám sát công tác khảo sát xây dựng (4 tiết)

Chuyên đề 6. Giám sát công tác thí nghiệm, quan trắc, đo đạc trong thi công xây dựng công trình (4 tiết)

          Thời lượng Học phần 1:  32 tiết

Kiểm tra trắc nghiệm: 30 phút

Học phần 2 : GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Chuyên đề 7. Giám sát thi công phần nền và móng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (8 tiết)

Chuyên đề 8. Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá (8 tiết)

Chuyên đề 9. Giám sát thi công kết cấu thép và kết cấu kim loại khác (4 tiết)

Chuyên đề 10. Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình (4 tiết) 

Chuyên đề 11. Giám sát công tác thi công hoàn thiện công trình (4 tiết)

Chuyên đề 12. Giám sát công tác thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị và khu công nghiệp (4 tiết)

Chuyên đề 13. Giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị công nghệ trong công trình công nghiệp (8 tiết)

          Thời lượng Học phần 2: 40 tiết

Kiểm tra trắc nghiệm: 30 phút

Học phần 3 : GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Chuyên đề 7. Giám sát thi công công trình cầu (8 tiết)

Chuyên đề 8. Giám sát thi công công trình hầm (4 tiết)

Chuyên đề 9. Giám sát thi công công trình đường bộ, sân bay (12 tiết)

Chuyên đề 10. Giám sát thi công công trình cảng - đường thủy (4 tiết)

Chuyên đề 11. Giám sát thi công công trình đường sắt (4 tiết)

   Thời lượng Học phần 3: 32 tiết

Kiểm tra trắc nghiệm: 30 phút

Học phần 4 : GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN

Chuyên đề 7. Giám sát công tác dẫn dòng thi công, nền và móng công trình thủy lợi, thủy điện (8 tiết)

Chuyên đề 8. Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép thường (CVC); bê tông đầm lăn (RCC) và kết cấu gạch, đá (8 tiết)

Chuyên đề 9. Giám sát thi công các công trình đất, đá (8 tiết)  

Chuyên đề 10.  Giám sát thi công lắp đặt thiết bị thuỷ công và thiết bị cơ điện trên công trình thủy lợi, thủy điện (8 tiết)

Thời lượng Học phần 4: 32 tiết

Kiểm tra trắc nghiệm: 30 phút

 

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG DCMT

Institute for Training in Construction Management DCMT

Địa chỉ: VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04.3559.1684 – 04.3919.4431 * Fax: 04.3559.3521

Hotline : 091 24 111 00 hoặc 0982.00.34.22

Email: hanoidaotao@vnn.vn * http://www.dcmtvietnam.com

 
 
Các khóa học khác

  Đào tạo an toàn, vệ sinh lao động

  Khai giảng ngày : 02/05/2014   Nơi học : Đà Nẵng

  Đào tạo an toàn, vệ sinh lao động

  Khai giảng ngày : 20/04/2014   Nơi học : Hà Nội

  Đào tạo an toàn, vệ sinh lao động

  Khai giảng ngày : 25/04/2014   Nơi học : TP. HCM

  Kiểm định và giám định chất lượng Cọc trong thi công

  Khai giảng ngày : Liên tục   Nơi học : Toàn quốc

  Quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Khai giảng ngày : Liên tục   Nơi học : Toàn quốc

  Thỉ nghiệm viên và Quản lý phòng thí nghiệm

  Khai giảng ngày : Liên tục   Nơi học :

  NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

  Khai giảng ngày : Liên tục trong tháng   Nơi học : Toàn quốc

  NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ

  Khai giảng ngày : Liên tục   Nơi học : Toàn quốc

  CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

  Khai giảng ngày : Liên tục   Nơi học : TP. Hà Nội

  NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ "Theo thông tư 23/2010-BKH"

  Khai giảng ngày : Liên tục trong tháng   Nơi học : Toàn quốc

  NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU "Chương trình nâng cao"

  Khai giảng ngày : Liên tục trong tháng   Nơi học : Toàn quốc

  NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU "Chương trình cơ bản"

  Khai giảng ngày : Ngày 15 hàng tháng   Nơi học : Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM

  CHỨC DANH CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

  Khai giảng ngày : Ngày 15 hàng tháng   Nơi học : Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM

  GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Khai giảng ngày : Liên tục trong tháng   Nơi học : Toàn quốc

  Nghiệm thu và lập hồ sơ hoàn công

  Khai giảng ngày : Liên tục trong tháng   Nơi học : Toàn quốc

  NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  Khai giảng ngày : Ngày 15 hàng tháng   Nơi học : Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM

  Bất động sản - Môi giới-Định giá và QL sàn BĐS

  Khai giảng ngày : Liên tục trong tháng   Nơi học : Toàn quốc

  Quản lý chi phí và Thanh quyết toán vốn đầu tư (Theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP)-"new"

  Khai giảng ngày : Liên tục trong tháng   Nơi học : Toàn quốc

  Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình (Theo Thông tư 25/2009/TT-BXD)

  Khai giảng ngày : Ngày 15 hàng tháng   Nơi học : Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM
http://dcmtvietnam.com
http://dcmtvietnam.com