::DCMTVIETNAM.COM - Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình - Quyet dinh so 957QD-BXD ngay 29092009 cua Bo Xay dung Cong bo Dinh muc chi phi quan ly du an va tu van dau tu xay dung cong trinh - Đào tạo Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Kỹ sư định giá, Đấu thầu.
Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Tác giả :
NXB :
Số lượt xem : 8432
Download

 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, ngày 29/09/2009 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 957/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Tài liệu khác
http://dcmtvietnam.com
http://dcmtvietnam.com