Bản tin DCMT

Huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là đơn vị được phép đào taọ, huấn luyện an toàn hoá chất theo Giấy chứng nhận số 61/2019/GCN ngày 26/6/2019 của Cục An toàn Lao động – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. ...

Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các Tổ chức xin năng lực Hạng 1, 2, 3 trên Toàn quốc. Quý Tổ chức có nhu cầu tham khảo thông tin ...

Trang : [1]